Ny leder og medlemmer av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnt

Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker.

Rapportene kan være bestilt av barnevernstjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet for inntil fire år av gangen.

Nåværende kommisjon er oppnevnt for perioden 1. september 2016 til 31. august 2020.

Navn:

Bakgrunn:

Kommune:

Kommisjonsleder:

   

Katrin Koch

Psykologspesialist

Oslo

Kommisjonsmedlemmer:

   

Kathrine Lorentz

Psykologspesialist og universitetslektor

Trondheim

Per-Erik Davidsen

Psykologspesialist

Alta

Eivind Olav Kj. Evensen

Psykologspesialist

Namsos

Trond Sødal

Privatpraktiserende spesialist og overlege

Kragerø

Frida Gullestad Rø

Postdoktor, spesialist i klinisk voksenpsykologi

Oslo

Trond Indregard

Psykologspesialist, pensjonert

Tromsø

Monica Sarfi

Psykologspesialist, PhD

Bærum

Jorunn Berland Øpsen

Psykologspesialist

Bergen

Schale Azak-Rudshavn

Psykologspesialist, PhD

Oslo

Evelin Tjemsland

Psykologspesialist.
Stedfortreder for leder i BSK

Oslo

Erlend Kleiven Lorentzen

Psykologspesialist

Vefsn

Tori Mauseth

Psykologspesialist og universitetslek​tor

Nesodden

Joveig Tungodden

Psykologspesialist

Bergen

Jørn Auran

Psykologspesialist

Røros

Til toppen