Ny leder og nytt medlem i Karanteneutvalget

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt Hill-Marta Solberg og Øystein Børmer til Karanteneutvalget.

Hill-Marta Solberg er oppnevnt som ny leder. Hun er fylkesmann i Nordland, og har tidligere vært statsråd i Sosial- og helsedepartementet i perioden 1994-1997. Hun har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1993-2009, og har vært medlem av både finanskomiteen og utenrikskomiteen. Hun har vært medlem i Nordisk råd. Hun vil overta ledervervet etter Endre Skjørestad, advokat og partner i advokatfirmaet Haver & Co. Han har vært leder av Karanteneutvalget fra det ble opprettet i 2005.

Øystein Børmer, direktør for Direktoratet for økonomistyring, er oppnevnt som nytt medlem i utvalget.  Han har vært statssekretær i Finansdepartementet fra 2001-2005 og finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe fra 1997-2001. Han overtar etter Elsbeth Tronstad, konserndirektør i SN Power. Hun har også vært med i Karanteneutvalget fra det ble opprettet i 2005.

De øvrige medlemmene i Karanteneutvalget er professor Hege Skjeie, lagmann i Gulating lagmannsrett Hanne Sophie Greve og advokat Christian Hambro.

Karanteneutvalget tar beslutninger om ileggelse av karantene og saksforbud i saker der tidligere politikere melder overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen. Retningslinjene er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Karantene utvalget er uavhengig av departementet. Karanteneutvalgets årsmeldinger legges ut på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider på regjeringen.no.