Ny Lund-deklarasjon skal ta europeisk forskning videre

Av Are Straume og Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sammen med forskningsaktører fra hele Europa deltok statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet på forskningskonferansen Lund Revisited 3. og 4. desember. Sammen diskuterte de hvordan forskning kan løse de store samfunnsutfordringene.

Generaldirektøren i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon, Robert-Jan Smits (lengst til venstre), modererte dette panelet som videre bestod av Mauro Dell'Ambrogio, sveitsisk statssekretær for utdanning, forskning og innovasjon; Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet; Anders Lönn, statssekretær i den svenske departementet for høyere utdanning og forskning; Agnete Gersing, departementsråd i det danske departementet for høyere utdanning og forskning, og Romana Kanovska, slovakisk statssekretær for høyere utdanning. Foto: Are Straume/EU-delegasjonen

Konferansen i den svenske universitetsbyen Lund samlet politisk ledelse, representanter fra departementer, universiteter, forskningsmiljøer, Europakommisjonen og sivilsamfunnet for å diskutere hvordan Europa best kan løse de store samfunnsmessige utfordringer gjennom forskning og innovasjon. I det avsluttende panelet med representanter fra politisk nivå fra en rekke land ble det diskutert hvilken betydning og rolle Lund-deklarasjonen fra 2009 har hatt. Den tok sikte på at forskningen skal løse de store utfordringene verdenssamfunnet står overfor i dag, 'tackling the Grand Challenges of our time'.

Samtidig som betydningen av deklarasjonen fra 2009 ble diskutert, vurderte også konferansedeltakerne hvordan den nye deklarasjonen, som ble offentliggjort i dag, kan få betydning i årene som kommer. 

I den nye Lund-deklarasjonen 2015 heter det at: "Europe must speed up solutions to tackle grand challenges through alignment, research, global cooperation and achieving impact". 

Les hele deklarasjonen

Se konferanseprogrammet

Les tweets fra konferansen med emneknaggen #lundrevisited