Ny matstrategi for Troms

Forbrukere generelt, turister og andre blir mer og mer opptatt av lokal mat. Den nye matstrategien angir retningen for satsingen fylkesmannen ønsker på lokal mat og matspesialiteter i Troms.

Det er viktig for verdiskapingen i primærnæringene at dette markedspotensialet utnyttes og styrkes. Det skal utarbeides en egen handlingsplan for de ulike tiltakene som skal gjennomføres. Den nye Matstrategien er en videreføring og videreutvikling av den forrige fra 2009-2012. 

Flotte grønnsaker fra Troms.
Flotte grønnsaker fra Troms. (Foto: Natalia Nemytova, Landbruk Nord.)
Til toppen