Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny milepæl for Hordfast er nådd

Ny E39 Stord – Os skal gå via den sørlige kryssingen av Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune. – Vi har lyttet til lokale interesser og valgt den traseen vi tror vil gi den beste utviklingen for dette området, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har i dag vedtatt den statlige kommunedelplanen for E39 mellom Stord og Os. Arbeidet med kommunedelplanen startet opp allerede i 2015.

– Det har vært en lang planprosess, men nå har vi nådd en ny milepæl i planleggingen av Hordfast og fergefri E39. Dette er et prosjekt som krever ekstra grundig planlegging, både for å finne gode løsninger og for å redusere kostnadene, sier Mæland.

– Hordfast er et veldig viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det binder sammen bo- og arbeidsregioner og reduserer reisetiden med én time. Dette vil få store positive konsekvenser og jeg er derfor veldig glad for at valget av trasé nå er landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dette har vært spesielt viktig for å skape ny vekst i store deler av Sunnhordland.

I det endelige planforslaget fra Statens vegvesen gjensto to hovedalternativer. Alternativ B som krysser Langenuen mellom Raunholm og Nese, og alternativ F med kryssing mellom Jektevik og Hodnanes. Vegvesenet har anbefalt alternativ B, først og fremst fordi dette alternativet gjør det mulig å utsette en lenger del av strekningen på Stord. Ellers er det begrensede forskjeller mellom alternativene. 

Regjeringen har vurdert begge alternativer, og mener det er små forskjeller når det gjelder nasjonale interesser. I denne saken har derfor de lokale og regionale interessene veid tungt. Ut fra dette har regjeringen besluttet å vedta alternativ F, med sørlig kryssing av Langenuen.

Kartutsnitt som viser trasévalg for kommunedelplan for E39 Stord-Os

– Flertallet av kommunene ønsker seg det alternativet vi har vedtatt. Det gjelder blant annet Stord, Tysnes og Os, som er mest berørt av planen. Det samme gjør fylkesutvalget i Hordaland. De lokale og regionale ønskene veier tungt for regjeringen og jeg er glad for å finne en løsning som de ønsker, sier Mæland.

Ny E39 på strekningen vil medfører store naturinngrep, og særlig på Tysnes er konfliktene store. Regjeringen har derfor bedt om at det i arbeidet med reguleringsplan legges vekt på ytterligere å begrense inngrep i verdifull natur. I tillegg skal økologisk kompensasjon utredes og vurderes.

Vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen