Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny modell for mediestøtten på høring

Kulturdepartementet sender et forslag til lov om mediestøtte på høring. Lovforslaget presenterer en ny modell for mediestøtten, som blant annet innebærer å opprette et nytt, uavhengig forvaltningsorgan – Mediestøtterådet.

Høringen med høringsfrist 17. januar 2020.

- Med dette lovforslaget styrker vi nyhets- og aktualitetsmediene. Det er viktig å sikre at vi fortsatt har et mangfold av uavhengige, redaktørstyrte journalistiske medier her i landet sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Lovforslaget inneholder tre hovedelementer:

  1. Det lovfestes en modell med fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for mediestøtten.
  2. De mediepolitiske virkemidlene gjennomgås samlet hvert fjerde år.
  3. Det opprettes et uavhengig forvaltningsorgan, Mediestøtterådet.

- Opprettelsen av Mediestøtterådet innebærer flytting av oppgaver fra Kulturdepartementet til Mediestøtterådet. Mediestøtterådet får blant annet ansvaret for å fordele midler mellom ordningene og for utformingen av regelverk. Det er viktig å sørge for at det er avstand mellom mediene og politiske interesser. Vi mener at denne ordningen vil bidra til å sikre den redaksjonelle uavhengigheten for mediene, sier kultur- og likestillingsministeren.

- Forslaget om å innføre fireårige styringssignal vil føre til mer forutsigbarhet for tilskuddsmottagerne. Dette er av stor betydning for en sektor som er midt i en viktig omstillingsprosess. En samlet gjennomgang av mediestøtten hvert fjerde år gjør at vi kan se mediestøtten som ett hele. Dette vil gi oss mer treffsikre ordninger, som vil styrke kvaliteten og mediemangfoldet.  

 

Til toppen