Ny næringsklynge innen skog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har fått nye fire klyngeprosjekter innen bioøkonomi, havbasert matproduksjon, tunnelsikkerhet og solenergi. Prosjektet Arena Skognæringa i Trøndelag som er en av de nye klyngene skal ta en ledende rolle innen utviklingen i bioøkonomien. Arena Skognæringa i Trøndelagbestår av 46 aktører som arbeider innenfor skog. Her er store bedrifter i tett samarbeid med små og mellomstore virksomheter, offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører.

Klyngeprogrammer for næringsutvikling og verdiskaping

Klyngeprogrammet, eller Norwegian Innovation Clusters, blir drevet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Programmet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Gjennom klyngesamarbeidet kobles forskningsinstitusjoner og bedrifter. På sikt øker dette samarbeidet omsetningen til bedriftene, løfter hele regioner og øker potensialet for internasjonalisering, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.