Ny nasjonal strategi mot hepatitter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet la frem nasjonal strategi mot hepatitter onsdag 15. juni. Strategien innebærer blant annet at vaksinasjon mot hepatitt B inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet.

I Norge er hepatittforekomsten i befolkningen lav. Mulighetene for forebygging og behandling er gode. Forekomsten er likevel en utfordring i noen grupper slik som personer som injiserer narkotika, menn som har sex med menn og innvandrere fra land som har høy forekomst av hepatitter.

- Vi skal opprettholde den generelle beredskapen mot hepatitter og videreutvikle denne i takt med utfordringene som oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Målsetningen med det nasjonale arbeidet er å:

  • Holde smitten av hepatitt i Norge på dagens lave nivå
  • Bidra til at Smittespredningen i utsatte grupper reduseres
  • Gi alle som blir alvorlig syk av kronisk hepatittinfeksjon tilgang til trygg og effektiv behandling

For å nå målsetningene vil regjeringen prioritere:

  • Kunnskap og overvåkning av hepatitter i befolkningen og i utsatte grupper
  • Smittereduserende tiltak rettet mot hepatitt B og C hos personer som injiserer narkotika
  • Smittereduserende tiltak rettet mot hepatitt B hos asylsøkere
  • Smittereduserende tiltak rettet mot seksuell overføring av hepatitt B og C
  • Hindre overføring av hepatitt B smitte fra mor til barn under graviditet og fødsel
  • Innføre hepatitt B vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet
  • Sikre at pasienter med alvorlig hepatitt C sykdom får behandling

Hva er hepatitter?

Virale hepatitter er en samlebetegnelse på flere forskjellige sykdommer forårsaket av hepatittvirusene A, B, C, D og E. Leverbetennelse som følge av hepatittinfeksjon er et globalt helseproblem. Som ledd i det globale arbeidet vedtok derfor Verdens helseforsamling (WHA) i 2014 en resolusjon som oppfordrer alle land om å utarbeide nasjonale strategier for bekjempelse av hepatitt. Dette vedtaket følges nå opp gjennom fremleggelsen av denne strategien.

Les hele startegien Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser