Ny Nasjonal transportplan: Samferdselsministeren får innspill fra politikere og næringsliv i Oslo, Akershus og Østfold

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi er nå i full gang med å samle inn synspunkter, ideer og erfaringer. Det har vært givende å få innspill fra Agder-fylkene og Hordaland. Nå står Oslo, Akershus og Østfold for tur. Ny Nasjonal transportplan legger føringene for landets infrastruktur fram mot 2050. Helhetlige løsninger, effektiv ressursbruk, styrking av vedlikeholdsinnsatsen og en mer miljøvennlig bruk av infrastrukturen er viktige stikkord. Innspill fra ulike hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han tirsdag 19. april skal delta på NHOs innspillsmøte på Alnabruteminalen om ny Nasjonal transportplan for fylkespolitikere og næringsliv i Oslo, Akershus og Østfold.

- Vi skal legge fram en transportplan for heile landet. Som regel er det flere ønsker om prosjekter enn det man klarer gjennomføre på få år. Derfor er det spesielt viktig at regionene hjelper oss med å prioritere de viktigeste prosjektene først, samtidig som alt skal passe inn i en sammenheng på lang sikt. Jeg håper derfor at næringslivet og politikere i Oslo, Akershus og Østfold makter å gi klare råd om hvilke prosjekter som regjeringen bør prioritere. Erfaringene viser at i de tilfellene der en region ikke klarer å prioritere selv, så blir den jobben likevel gjort, men da av politikere i andre deler av landet, sier samferdselsministeren.

Ny Nasjonal transportplan blir lagt fram til neste år
I slutten av februar i år fikk Solvik-Olsen overlevert det faglige grunnlaget for det videre arbeidet til Samferdselsdepartementet med Nasjonal transportplan 2018-2029. "Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029" er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Grunnlagsdokumentet er sendt på høring med frist 1. juli 2016, slik at folk og næringsliv skal få anledning til å komme med innspill.

På politisk hold er arbeidet med NTP nå i gang for fullt. NTP-turneen varer fram til sommeren. Regjeringer legger meldingen om den nye nasjonale transportplanen fram for Stortinget våren 2017.

Program for samferdselsministeren
I tillegg til NTP-møtet skal samferdselsministeren både bedrifts- og prosjektbesøk. Samferdselsministeren har følgende program 19. april:  

10.00–12.30:   Innspillsmøte om NTP 2018-2029 hos PostNord på Alnabruterminalen, Alfaset 3, Industrivei 25, Oslo.
13.00-13.45:   Besøke selskapet Ragn-Sells AS (avfallshåndtering), Solheimveien 101, Lørenskog.
14.15-15.30:    Befaring og møte - Follobane-prosjektet, Åsland anleggsområde, Maurtuveien 59, Oslo (avkjøring 26 fra E6).  

Journalister og fotografer kan delta på alle arrangementene. 

Journalister som skal være med på Follobane-besøket, må på grunn av krav til bruk av verneutstyr melde inn størrelse på klær og skoi løpet av 18. april. Ta kontakt med pressekontakt for samferdselsministeren: Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, tlf.: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no

For flere opplysninger – se:

Følg debatten om NTP på Twitter: #transportplan og #ntp

Send oss gjerne innspill på Facebook