Ny Nordisk Mat - anbudsrunde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nordisk Ministerråd har siden 2007 arbeidet med å utvikle og spre kunnskapen om Ny Nordisk Mat. For årene 2015 og 2016 er det avsatt 1,8 millioner danske kroner til arbeidet med Ny Nordisk Mat. To anbud legges nå ut, 700.000 danske kroner prioriteres til å etablere en Nordisk matvarekonkurranse og et tilsvarende beløp lyses ut til å stifte et nordisk kunskapssenter for offentlig mat.

Søknadsfrist på begge prosjektene er 3.desember 2015. 

Reinsdyrkjøtt på flatbrød.
Reinsdyrkjøtt på flatbrød. Nordisk Ministerråd har siden 2007 arbeidet med å utvikle og spre kunnskapen om Ny Nordisk Mat. Foto: Tom Haga