Ny norsk luftromstrategi

Regjeringen har vedtatt en ny norsk luftromstrategi. Luftrommet er en viktig nasjonal strategisk ressurs og har en lang rekke bruksområder. Den nye strategien skal sikre større bevissthet om – og klare retningslinjer for – forvaltningen av luftrommet.

-Luftrommet er en viktig og verdifull del av norsk territorium, og er alternativ transportvei til sjø- og landtransport. Luftrommet er arena for en rekke aktiviteter og brukere. Stadig vekst i antallet brukere og bruksområder kan føre til kapasitetsutfordringer og uklare ansvarsforhold, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har på denne bakgrunn vedtatt Norsk luftromstrategi. Strategien er resultatet av en arbeidsgruppe bestående av Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Avinor og Luftfartstilsynet. Arbeidet har kartlagt og vurdert ulike luftromsbrukere og samspillet mellom sivil og militær luftfart. Den inneholder en rekke "regjeringen vil"-punkter, og Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med oppfølgingen i samråd med andre berørte departementer.

-Luftrommet er en del av vårt territorium på linje med våre land- og havområder. Tilgang til det nasjonale luftrommet er ikke bare en forutsetning for å ivareta stats- og samfunnssikkerheten, det er også en forutsetning for at samfunnet kan fungere normalt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

Les strategien her.