Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny OECD-rapport om havøkonomien

I en ny rapport peker OECD på nye måter å beregne verdien av ressursene i havet. Rapporten presenterer også tiltak for å fremme bærekraftig vekst.

I en ny rapport peker OECD på nye måter å beregne verdien av ressursene i havet. Rapporten presenterer også tiltak for å fremme bærekraftig vekst.
Det er i dag store variasjoner i hvor de enkelte land innhenter statistikk som brukes til verdisetting. Derfor er det komplisert å sammenligne data.

En av anbefalingene i rapporten "Rethinking Innovation for a sustainable Ocean Economy" er å videreutvikle systemer for å verdisette havøkonomien. Den nye rapporten trekker også fram betydningen av innovasjons-nettverk mellom næringsaktører, forskningsmiljøer og forvaltning, og gir eksempler på hvordan næringsutvikling kan skje uten å gå på bekostning av miljøet.

Rapporten er en videreføring av OECD-rapporten "The Ocean Economy 2030" fra 2016, som anslo at det er mulig å doble verdiskapingen fra havet fram mot 2030. Forskningsrådet sitter i styringsgruppen for prosjektet, og har kommentert og gitt innspill rapporten. Du kan lese mer om arbeidet på Forskningsrådets nettsider.

Til toppen