Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny ordning for å løse konflikter mellom stat og kommune

Regjeringen vil utrede en tvisteløsningsordning, som skal håndtere rettslige konflikter mellom stat og kommune.

Levende lokaldemokrati er et viktig satsningsområde i regjeringsplattformen. For å sikre dette vil kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner utrede mekanismer som skal styrke lokaldemokratiet

Statsråden setter derfor ned en interdepartemental arbeidsgruppe, som skal utrede en ny uavhengig tvisteløsningsmekanisme og en begrensning i statsforvaltningens kompetanse til å prøve kommunale vedtak.

Ny tvisteløsningsmekanisme
Når en kommune mener at statlig overprøving av egne vedtak eller praksis ikke er korrekt, bør kommunen kunne få en ny vurdering gjennom tvisteløsningsordningen.

- Et viktig poeng med ordningen, vil være å åpne for at en uavhengig instans skal kunne vurdere om statens overprøving av kommunale vedtak er lovlig sier Sanner.

Nå skal den interdepartementale arbeidsgruppen utrede tvisteløsningsordningens form og virkeområde. Den skal også sikre at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas.

Begrense statlig overprøving
Arbeidsgruppen skal også utrede forslag til lovendringer, som skal begrense statsforvaltningens mulighet til å overprøve kommunale vedtak.

- For å styrke det kommunale selvstyret, ønsker vi å se på hvordan vi kan begrense statsforvaltningens mulighet til å overprøve det kommunale skjønnet, sier Sanner.

Sanner understreker at private parter har rett til å klage på kommunale vedtak. Han vil på ingen måte begrense den enkeltes mulighet til å klage på slike vedtak.

Opprinnelig var utredning av klageorganets overprøvingskompetanse en del av kommunelovutvalgets mandat. Det er nå tatt inn som en del av arbeidsgruppens mandat.

- Jeg mener vi må se spørsmålet om tvisteløsningsordning og overprøvingskompetanse i sammenheng, sier Sanner.

Arbeidsgruppen skal ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Til toppen