Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger innført

Fra 1. mars 2019 er ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger fullt ut trådt i kraft for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet.

Første fase ble innført 1. mars 2017. Spesialistforskriften regulerte i første omgang sykehusspesialitetene. I desember 2018 ble spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin også omfattet av forskriften. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for utdanningens første del, og 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Helse- og omsorgsdepartementet tar om kort tid sikte på å fremme forslag om utvidelse av forskriftens ramme for fravær under utdanningens første del.

Departementet har utarbeidet et nytt rundskriv med veiledning og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les rundskrivet om Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger

Les spesialistforskriften på Lovdata

Til toppen