Ny organisering av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

20 kommuner har i dag fått status som vertskommuner for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene.

-  Vi må jobbe kontinuerlig for å forbedre kvaliteten i omsorgstjenesten. De nye utviklingssentrene skal være pådrivere for å spre kunnskapsbasert praksis i kommunene. Dette handler kort og godt om at gode ideer og resultater i eldreomsorgen skal tas i bruk og overføres til flere steder. Sentrene har en særlig viktig oppgave i å ivareta brukerne og pårørendes perspektiver, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Tidligere var det et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å reduseres antall sentre til 20. I tillegg består dagens løsning for utviklingssenter for den samiske befolkningen i 2017. Helsedirektoratet og Senter for Omsorgsforskning vil bistå sentrene i arbeidet med å spre ny kunnskap, gode prosjekter og tiltak. 

Følgende kommuner er tildelt status som vertskommuner for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste: 

 • Finnmark: Sør-Varanger kommune
 • Troms: Tromsø kommune
 • Nordland: Vestvågøy kommune med Alstahaug kommune som satellitt
 • Nord- Trøndelag: Verdal kommune
 • Sør-Trøndelag: Åfjord kommune
 • Møre og Romsdal: Ålesund kommune
 • Sogn og Fjordane: Førde kommune
 • Hordaland: Bergen kommune
 • Helse Fonna: Haugesund kommune
 • Rogaland: Stavanger kommune
 • Vest- Agder: Kristiansand kommune med Songdalen kommune som satellitt
 • Aust- Agder: Grimstad kommune
 • Telemark: Porsgrunn kommune
 • Vestfold: Sandefjord kommune
 • Buskerud: Drammen kommune
 • Oslo: Oslo kommune
 • Akershus: Lørenskog kommune
 • Oppland: Gjøvik kommune
 • Hedmark: Hamar kommune med Elverum og Stange kommuner som satellitter
 • Østfold: Eidsberg kommune
Til toppen