Historisk arkiv

Ny politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ronny Iden (54) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt til og med 31. desember 2014.

Iden kommer fra stillingen som politiinspektør i Sogn og Fjordane politidistrikt. Han har av Justis- og beredskapsdepartementet vært konstituert som politimester samme sted fra 1. april 2013.

Iden er cand. jur. fra 1991. Han er i tillegg utdannet sykepleier fra 1984 og har psykologi grunnfag fra 1979. Han har sin bakgrunn hovedsakelig fra politiet, først som politifullmektig i Bergen politidistrikt. Etter en periode som dommerfullmektig ved daværende Sunnfjord tingrett, ble han politiadjutant og senere politiinspektør i Bergen politidistrikt. Fra 2000 var han politiinspektør i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Iden har solid politifaglig erfaring og lang erfaring som leder. Han har også god kjennskap til Sogn og Fjordane politidistrikt.

Inntil ny politidistriktstruktur er fastsatt har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at et politimesterembete ikke lenger skal ansettes på åremål, men ved konstitusjon. Varigheten av konstitusjoner begrenses til og med 31. desember 2014. Om en eventuell ny politidistriktstruktur ikke er avklart på dette tidspunktet vil det være aktuelt med en ytterligere konstitusjonsperiode. Når endelig beslutning om ny politidistriktstruktur er fattet vil embetene bli kunngjort på vanlig måte.

 

Til toppen