Historisk arkiv

Ny prost i Aust-Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Asgeir Sele (42) vart i statsråd i dag utnemnd til prost i Aust-Telemark prosti.

Sokneprest Asgeir Sele (42) vart i statsråd i dag utnemnd til prost i Aust-Telemark prosti.

Sokneprest Asgeir Sele tok teologisk embetseksamen i 1992 og praktisk-teologisk eksamen i 1993. Frå 1994 til 1996 var han studentprest i Oslo og frå 1996 til 1999  landssekretær i Noregs kristelege student- og skoleungdomslag.  Sele har vore prest i Bø sidan 1999, og han er nå fungerande prost i Aust-Telemark.

 

Til toppen