Historisk arkiv

Ny rapport: Bedre praksis for lærerstudentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Det gjenstår fortsatt store utfordringer før vi er i mål med innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- Det gjenstår fortsatt store utfordringer før vi er i mål med innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene. Mens praksisopplæringen ser ut til å være på rett vei, er det fremdeles mye å gjøre for å skape to klart forskjellige grunnskolelærerutdanninger. Nå gjelder det å føre videre entusiasmen og energien vi har sett de to første årene av reformarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen leverte i dag sin andre rapport om de nye grunnskolelærerutdanningene. Bedre kvalitet på praksisopplæringen og styrket samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet er noen av forbedringene som allerede er på plass. Rapporten viser at det fortsatt er utfordrende for flere av de minste institusjonene å gjennomføre to klart differensierte studieprogram for 1.-7. og 5.-10. trinn.

- Lærestedene må innse at alle ikke kan gjøre alt. Mange miljøer er for små til å opprettholde hele bredden i tilbudene. Skal vi kunne tilby sterke lærerutdanninger i hele landet, må lærestedene i stedet dele på ansvaret. Til sammen må de kunne tilby fagene som trengs i de forskjellige delene av landet, sier statsråd Tora Aasland.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i januar 2010 og ledes av professor Elaine Munthe ved Universitetet i Stavanger. Følgegruppen skal i en femårsperiode legge fram årlige rapporter om status for de to nye grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Innføringen av nye utdanninger startet høsten 2010. Følgegruppen skal gi råd til institusjonene og departementet og arrangere dialogkonferanser for å formidle og drøfte resultatene.

Lenke til følgegruppens nettsider og rapporten "Med god glid i kupert terreng"

Til toppen