Ny rapport om det biologiske mangfoldet i norsk mat- og landbruksproduksjon

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) publiserte nylig en rapport som presenterer status og trender for det biologiske mangfoldet som er viktig i norsk mat- og landbruksproduksjon.

Rapporten tar for seg et bredt spekter av arter som støtter opp om landbrukets økosystemer. Å hente nok kunnskap om hvordan det biologiske mangfoldet best skal forvaltes, er en felles interesse for både miljø- og landbrukssektoren.

Bie.
NIBIOs rapport tar for seg et bredt spekter av arter som støtter opp om landbrukets økosystemer. Foto: Colourbox

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Den er en del av en internasjonal dugnad som skal ende opp med en global statusrapport om biologisk mangfold for mat og landbruk. FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) har invitert sine medlemsland til å skrive nasjonale rapporter og planen er at den globale rapporten skal publiseres i slutten av 2018.

De største truslene mot biologisk mangfold for mat og landbruk er intensivering av jordbruket og endring i bruk av landarealer. Tradisjonell mat- og landbruksproduksjon er avhengig av det ville biologiske mangfoldet. NIBIO er et forskningsinstitutt som leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Instituttet er eid av Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen