Ny rapport om korrupsjon i Europa

Gjennom EØS-midlene har Norge støttet en rapport fra Transparency International om korrupsjon i Europa. Rapporten viser at de nasjonale systemene for å motvirke korrupsjon har viktige mangler, særlig i Sentral- og Sør-Europa.

Rapporten «Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe» ble presentert i Europaparlamentet 6. juni. Den vurderer sentrale samfunnsinstitusjoner i kampen mot korrupsjon i 25 europeiske land. Ifølge rapporten er det store variasjoner fra land til land men ingen land er prikkfrie.

- Problemene starter på toppen. Etter å ha studert hundrevis av institusjoner i disse landene, ser vi at mange av de institusjonene som definerer demokrati og de verdier som Europa lever av, er svakere enn ofte antatt, sa Transparency Internationals administrerende direktør Cobus De Swardt under presentasjonen.

Noen av de største korrupsjonsutfordringene finnes i Sentral- og Sør-Europa. Transparency International finner det særlig betenkelig at fremskritt i kampen mot korrupsjon ser ut til å ha gått tilbake i land som Tsjekkia, Ungarn og Slovakia etter at de ble EU-medlemmer. Rapporten peker også på alvorlige utfordringer i Hellas, Portugal og Spania.

I forvaltningen av EØS-midlene har Utenriksdepartementet lagt stor vekt på å redusere risiko for korrupsjon og bedrageri. For å bedre grunnlaget for risikovurderingen ytterligere er det inngått samarbeid med Transparency International. Det globale anti-korrupsjonsnettverket skal være med å sikre åpenhet og motvirke korrupsjon i forbindelse med gjennomføringen av prosjekter under EØS-midlene. Transparency Internationals analyser vil hjelpe UD til å sette inn oppfølgings- og kontrolltiltak der hvor risikoene er størst. Den nye rapport inngår i dette arbeidet.

EØS-midlene har bidratt med midler til vurdering av de 13 landene som mottar støtte fra finansieringsordningene; Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia og Spania. Rapporten dekker også Norge, og resultatene vil bli presentert i Oslo i neste uke.

Høy pris for europeiske borgere
Ifølge Europakommisjonen mener 75 prosent av europeiske borgere at korrupsjon er et stort problem og at kostnadene er høye for deres samfunn. Korrupsjon er beregnet til å koste EUs skattebetalere 120 milliarder euro årlig.

Transparency International ser også sammenheng mellom finanskrisen og korrupsjon der mangler i et robust system for anti-korrupsjonsarbeid og høyt budsjettunderskudd henger sammen. Rapporten trekker også frem noen nøkkelutfordringer slik som mangel på et system for å sikre integritet i parlamentene, manglende åpenhet rundt lobbyvirksomhet, liten tilgang til informasjon, høy korrupsjonsrisiko i forbindelse med offentlige anskaffelser, mangel på beskyttelse av varslere og manglende regulering av økonomisk støtte til politiske partier.

Bildet er imidlertid ikke utelukkende negativt. Rapporten viser også at korrupsjonslovgivningen er relativt godt utviklet i Europa, riksrevisjoner gjør en god jobb i kampen mot korrupsjon og valgprosessene er robuste i de fleste land.

Eksterne lenker

Til toppen