Ny rapport om lindrende behandling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har mottatt en ny rapport fra Helsedirektoratet om lindrende behandling og omsorg mot livet slutt. Rapporten beskriver status og utfordringer på feltet.

–Alle i livets sluttfase skal få en verdig avslutning på livet. Rapporten gir et godt grunnlag for å videreutvikle tilbudet innen lindrende behandling og omsorg. Det er særlig viktig å styrke kommunenes kompetanse og kvalitet, sier statsråd Bent Høie. 

Rapporten viser at tilbudet om lindrende behandling primært har vært rettet mot pasienter med kreft og at det er behov for å utvikle et mer differensiert tilbud. Rapporten peker på at mange ønsker å være mest mulig hjemme ved alvorlig sykdom.

–Regjeringen vil i løpet av våren legge frem en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Her vil et sentralt tema være hvordan vi kan utvikle mer teambaserte og tverrfaglige tjenester i kommunen. Dette er viktig for pasienter i livets siste fase, uavhengig av sykdom og alder, sier Høie.  

–Regjeringen har gjennom budsjettavtalen med KrF og Venstre besluttet å bevilge 10 millioner kroner i 2015 til oppfølging av fagrapporten. Vi har videre bevilget 25 millioner kroner til et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om lindrende behandling i kreftomsorgen, sier Høie. 

Les "Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene"

Til toppen