Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om organisering av digitaliseringsansvaret i det offentlige

En ny rapport kartlegger styring og organisering av digitaliseringsansvaret i de nordiske landene.

– Norden ligger langt framme på digitalisering i det offentlige. Kartleggingen er nyttig fordi vi kan lære av erfaringer fra andre land, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten viser at det er langt flere likheter enn ulikheter i måten digitaliseringsansvaret er styrt og organisert i de ulike landene. De viktigste forskjellene ligger i hvordan styringen og samordningen skjer på tvers av statlig og kommunal sektor i hvert enkelt land, og de ulike modellene har ulike styrker og svakheter, går det frem av rapporten.

Rapporten Kartlegging av nordisk styring og organisering av digitaliseringsansvaret er gjennomført av det danske konsulentfirmaet Struensee & Co på oppdrag fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Les rapporten.

 

Til toppen