Ny rapport om Siva

Sivas eiendomsvirksomhet er lønnsom og fungerer bra, ifølge en ny rapport fra Menon.

- Begrunnelsen for eiendomsinvesteringene er en helt annen i dag enn da Siva ble etablert i 1968. Det er bra at vi nå har fått en grundig vurdering, og jeg ser frem til å gå gjennom rapporten, sier næringsminister Monica Mæland.

Siva skal legge til rette for lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. For å redusere risikoen ved nyetablering, investerer Siva i eiendom og næringsbygg. Eiendomsvirksomheten er organisert i et heleid datterselskap, og skal være selvfinansierende og kommersielt innrettet.

Menon Business Economics har evaluert Sivas eiendomsvirksomhet. I rapporten vurderer Menon dagens begrunnelse for Sivas eiendomsinvesteringer. Rapporten analyserer porteføljeforvaltning, drift og organiseringen i konsernet. Den gir også anbefalinger om hvordan virksomheten bør innrettes i fremtiden.

Evalueringen konkluderer med at eiendomsvirksomheten er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende. Menon anbefaler at den beholdes som et offentlig virkemiddel.

Siva er et statsforetak underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Menons rapport er skrevet på oppdrag fra departementet. Rapporten har hovedvekt på perioden 2004-2013. Oppdraget har vært utført i samarbeid med Union Norsk Næringsmegling, som har bred kompetanse innen eiendomsnæringen.

Les rapporten her.

 

Til toppen