Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om utbyggingsavtaler

Ved utbygging av nye områder, vil det ofte være behov for infrastrukturinvesteringer, viser en ny rapport. Investeringene må kommunen enten dekke selv eller få utbygger til å bekoste. − Rapporten gir interessant informasjon som vi vil bruke i videreutviklingen av lovverket og politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har professor emiritus Jon Vislie, Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma utarbeidet en rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. 

Prinsippet om at grunneier og/eller utbygger er med og finansierer nødvendige investeringer i infrastruktur har lange tradisjoner i Norge, og skriver seg helt tilbake til bygningsloven i Christiania i 1827. Dagens virkemidler for utbyggerbidrag ved infrastrukturinvesteringer er opparbeidingsplikt- /refusjon og utbyggingsavtaler. Bruken av utbyggingsavtaler er under utvikling, og rammeverket kan tidvis oppfattes som uklart og omstridt. KMD er nå i gang med et større arbeid for å vurdere virkemidlene for finansiering av offentlig infrastruktur.

− Her vil vi gå bredt inn i problemstillingen og lytte til næringen og andre som bruker regelverket hver dag. Det er viktig at kartet og landskapet stemmer med hverandre, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ønsket en overordnet vurdering av hvordan offentlig infrastruktur bør finansieres ved nybygging, og spesielt å se på alternative modeller for hvordan utbyggere kan bidra i dette arbeidet.

Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma har levert en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som drøfter ulike modeller for finansiering av offentlig infrastruktur, og gir en samfunnsøkonomisk analyse av alternative modeller. I tillegg gir rapporten en vurdering av kommunenes forutsetninger for å legge til rette for boligbygging.

− Det er tydelig at tiden er moden for å ta opp verktøykassa og se om de redskapene vi har tilgjengelige i dag passer til dagens utfordringer når det kommer til finansiering offentlig infrastruktur sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen