Nyheter

Ny rapport viser at norsk bistand bidrar til å ta vare på havet

– Til tross for global fremgang i 2022, er havet og havets ressurser fortsatt i fare. Vi vil støtte utviklingsland i å fremme et sunt og produktivt hav, særlig for å styrke matsikkerhet og klimatilpasning, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Bilde under havoverflaten med masse flytende søppel
Den internasjonale havdagen er 8. juni og markeres verden over. Foto: Naja Bertolt Jensen/OceanImageBank

Den tredje rapporten, som er utarbeidet av Norad, skisserer norsk bistand innenfor havrelaterte områder og blir sluppet i dag på den internasjonale havdagen. Rapporten viser at over 900 millioner kroner gikk til havbistand i 2022. Dette er 134 millioner kroner mer enn i 2022 og utgjør 2.5 prosent av samlet bistand dette året.

Dersom havet blir bærekraftig forvaltet kan det være en viktig ressurs for å avhjelpe sult i verden.

– Småskalafiskere, fiskeoppdrettere og fiskeriarbeidere kan spille en viktig rolle for matsikkerheten for fattige samfunn. Vi vil hjelpe land slik at de har de aller beste forutsetningene for å forvalte havet på en bærekraftig måte, sier Tvinnereim.

Rapporten viser også hvordan Norge samarbeider med en rekke land i verden om havspørsmål. Den gir et innblikk i bredden for norsk havbistand og forklarer hvorfor Norge støtter det vi gjør i ulike regioner. Gjennom Havpanelet, ledet av Norge og Palau, samarbeider land om å bygge bærekraftige havøkonomier. I kjernen av dette samarbeidet ligger en felles forståelse for at 100 prosent av havene må forvaltes på en bærekraftig måte.

Bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast er viktig for å gjøre avfall om til en ressurs og for lokale menneskers helse og levevilkår. I perioden 2018-2024 vil Norge bruke 1,6 milliarder på dette bistandsprogrammet. Norge har også vært en av initiativtakerne for å få til en global avtale mot plastforurensing og har en sentral rolle i forhandlingene som pågår. Målet er at en avtale vil være klar innen utgangen av 2024.

– Overfiske, klimaendringer og forurensing gjør at det haster med å få på plass bærekraftig havforvaltning. Vi må jobbe for effektiv beskyttelse, bærekraftig produksjon og rettferdig fordeling av ressursene i havet. Innsats for rene og rike hav er en investering som skal komme alle til gode, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Bilde av kaptein og utviklingsminister Tvinnereim med flere på broen på et forskningsskip
Under en tur til Mosambik nylig besøkte utviklingsminister Tvinnereim forskningsskipet Dr. Fridjof Nansen. Her forklarer kaptein Aron Håpoldøy hvordan skipet opererer til Mosambiks havminister Lídia Cardoso og Tvinnereim. Foto: Julio Dengucho