Ny regional struktur i NAV

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie støtter NAV-direktørens anbefalinger om ny regional struktur i NAV. Statsråden er også – med ett unntak – enig i plasseringen av de 12 regionkontorene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg med Arbeids- og sosialdepartementets logo
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Som følge av regionreformen kom arbeids- og velferdsdirektøren tidligere denne uken med en anbefaling til ny framtidig regional struktur i NAV. Fredag hadde statsråden kontaktmøte med NAV, der direktøren utdypet sine vurderinger. NAV-direktørens anbefalinger sammenfaller i all hovedsak med den regionale strukturen som Stortinget har vedtatt. 

– Det er gjort en grundig utredning og i all hovedsak støtter jeg NAV-direktørens anbefalinger for hvor de 12 regionskontorene skal ligge, oppsummerer Hauglie etter møtet. 

Det betyr at statsråden har besluttet at alle regionskontorene legges der NAV-direktøren har foreslått, men med ett unntak for Østlandet. 

– NAV-direktøren ønsker av styringsmessige årsaker å dele region Viken inn i Øst-Viken og Vest-Viken. Det er klokt og noe jeg støtter. Kontoret for Vest-Viken legges til Drammen. NAV-direktøren har anbefalt Oslo for Øst-Viken, men jeg har i dag bedt henne utrede et nytt alternativ for plassering av regionkontor som ligger utenfor Oslo. Anbefalingen kommer i løpet av august, sier Hauglie [se oppdatering faktaboks, red.anm. 30. 06. 2017].

OPPDATERT 30. JUNI 2017 (*)

Nye regionkontorer i NAV

Finnmark-Troms: Hovedkontor i Tromsø, men med sentrale funksjoner i Vadsø.

Nordland: Bodø.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: Steinkjer.

Møre og Romsdal: Molde.

Sogn og Fjordane og Hordaland: Bergen.

Rogaland: Stavanger.

Vest-Agder og Aust-Agder: Arendal.

Telemark og Vestfold: Skien.         

Oslo: Oslo

Hedmark og Oppland: Hamar.       

Vest-Viken: Drammen.

Øst-Viken: Moss (* endelig plassering ble bestemt 30. juni 2017)

Til toppen