Ny sammensetning av Personvernnemnda

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utnevnt nye medlemmer til Personvernnemnda for perioden 2021 til og med 2024. Personvernnemnda behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Nemnda består av syv faste medlemmer med personlige stedfortredere. Både medlemmene og deres stedfortredere utnevnes for fire år av gangen med mulighet for en gjenutnevning. Personvernnemnda er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mer informasjon om Personvernnemnda finner du her.

For perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 har departementet utnevnt følgende medlemmer og stedfortredere til Personvernnemnda:

 • Sorenskriver Mari Bø Haugstad, leder
  Lagdommer Mats W. Ruland, personlig stedfortreder
 • Professor Bjørnar Borvik, nestleder
  Tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder
 • Advokat Line Coll, medlem
  Rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder
 • Advokat Hans Marius Graasvold, medlem
  Fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder
 • Overlege Ellen Økland Blinkenberg, medlem
  Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder
 • Seniorrådgiver Hans Marius Tessem
  Professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder
 • Professor Morten Goodwin, medlem
  CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder