Ny sammensetning av Tariffnemnda

Tariffnemnda er oppnevnt for en ny periode (1. juni 2015 til 31. mai 2018) med følgende sammensetning:

 

  • Johan Kr. Øydegard (leder), dommer i Ringerike tingrett
  • Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, UiO
  • Giuditta Cordero-Moss, professor ved Institutt for privatrett, UiO (ny)
  • Knut Bodding (LO)
  • Margrethe Meder (NHO) 

 Varamedlemmer

  • For Knut Bodding (LO) - Nina Kroken
  • For Margrethe Meder (NHO) - Nina Melsom
Til toppen