Ny satsing for Oslo sør

Tidlig innsats for unge, hjelp til å komme seg i arbeid og tryggere nærmiljø er blant målene når vi nå skal i gang med en ny områdesatsing i Oslo sør.

I sommer varslet regjeringen at vi vil støtte opp under en ny områdesatsing for Oslo sør. Områdesatsing er en ekstra statlig innsats for noen bydeler i Oslo og andre større byer. Dette kan være bydeler med mange lavinntektsfamilier, høy arbeidsledighet, manglende fysiske møteplasser eller at få minoritetsbarn går i barnehage eller SFO.

Områdesatsing handler om mye mer enn penger. Det handler om samarbeid mellom bydel, kommune og stat for å løse utfordringer og skape muligheter. Det åpner for å jobbe tettere og smartere sammen. Vi vil også trekke inn samarbeid med sosiale entreprenører for å skape en positiv utvikling.

Groruddalssatsingen er trolig den mest kjente områdesatsingen. Der har om lag en milliard kroner blitt brukt til blant annet sykkelveier og parker. Også i indre Oslo øst og på Grønland bidrar staten med midler til områdesatsing.

Staten og kommunen jobber med en intensjonsavtale om områdesatsingen, og en del av dette arbeidet er å finne ut hvilke innsatsområder som er viktigst. Når behovene er kartlagt og prioritert, er det naturlig å følge opp med penger. Vi har satt av 4 millioner kroner i 2018, men vi har hele tiden sagt at vi ser på dette som en oppstart.
Regjeringen prioriterer også arbeidet mot kriminalitet i flere bydeler. I 2018 foreslår vi 30 millioner kroner til en styrket politiinnsats i Oslo sør. Satsingen skal følge opp unge som står i fare for å havne i kriminelle miljøer, bedre integreringen og gjøre bomiljøene tryggere.

Oslo kommune har satt av 30 millioner kroner til Oslo sør neste år. Områdesatsingene er fra statens side ment som et tillegg til kommunenes innsats. Den viktigste innsatsen for å skape gode bomiljøer over hele landet, er det kommunene selv som står for. Nå har kommunene også rom for å satse, fordi regjeringen har forbedret kommuneøkonomien kraftig gjennom flere år. Neste år får Oslo flere hundre millioner kroner mer enn i år. Vi er glade for at kommunen bruker deler av disse pengene til områdesatsing.

Sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hadde jeg gleden av å besøke Oslo sør i august. Da varslet vi om områdesatsingen. Det står vi ved, og gleder oss til å samarbeide med Oslo kommune om gode prosjekter til nytte og glede for innbyggerne i Oslo sør de kommende årene.

Til toppen