Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økt satsing på teknologiutvikling innen petroleumsnæringen i nord

15 millioner kroner i friske midler til DEMO 2000-programmet.

- Regjeringen tar nordområdepolitikken på alvor, og jeg er glad for at Utenriksdepartementet skyter inn 15 millioner kroner i friske midler til DEMO 2000. Programmet er et viktig virkemiddel for å få ny teknologi ut på sokkelen og nå gjør vi en ekstra innsats for teknologiutvikling i nordområdene. Nå er det viktig at oljeselskapene og leverandørene benytter muligheten, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Programmet DEMO 2000 under Norges Forskningsråd skal kvalifisere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.

- Viktige målsettinger i nordområdepolitikken er å stimulere til kunnskaps- og næringsutvikling. Energieffektiv og miljøvennlig teknologi innen petroleumsvirksomheten er et viktig bidrag. Vår støtte til DEMO 2000 ivaretar disse viktige hensynene og ivaretar Norges posisjon som en ansvarlig aktør i nord, sier utenriksminister Børge Brende.   

Olje- og energidepartementet støtter forskningsprogrammet DEMO 2000 med 55,5 millioner kroner i 2015. Midlene vil lyses ut med søknadsfrist i oktober. Programstyret i DEMO2000 vil beslutte hvilke prosjekter som får tildeling i desember. Den totale utlysningen er på 45 millioner kroner, hvorav 30 millioner kroner altså er øremerket Barentshavet.

De nye midlene kommer fra Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030. Olje- og energidepartementet øremerker samtidig et tilsvarende beløp av allerede avsatte midler til samme formål. 

Til toppen