Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling

Seminar om kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk og avhengighet av rusmidler, 4. februar 2019.

Kjære alle sammen.

Det er en stor glede å være her i dag.

Endelig har vi fått på plass et nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling.

Det er på høy tid!

 

"Statsrådens forventninger til KVARUS".

Det er tittelen på mitt innlegg i dagens program.

Mine forventninger kan oppsummeres ganske enkelt.

Med fire ord. Mer kunnskap – bedre behandling.

 

Jeg forventer at det nye nasjonale registeret vil gi oss mer kunnskap som setter oss i stand til å gi bedre behandling til mennesker som sliter med rusavhengighet.

***** 

Når vi snakker om hvordan vi skal forbedre pasientbehandlingen i helsetjenesten, handler det ofte om mer penger, flere fagfolk og nye medikamenter.

 

Men det er noe vi ikke snakker like ofte om.

Noe vi også trenger mer av for å forbedre behandlingen. 

Det er kunnskap.

Mer kunnskap.

 

Å finne ut om det vi gjør virker.

Å finne ut hvorfor og hvordan det virker.

Det er like viktig for å forbedre pasientbehandlingen som mer penger og mer personell. 

 

For å kunne gjøre det, trenger vi registre.

Vi har mange ulike kvalitetsregistre på mange ulike områder.

Men det har vi – beklageligvis – manglet på rusfeltet.

 

Regjeringen ønsker en kunnskapsbasert ruspolitikk.

Derfor vil vi styrke forskningen på bruk av rusmidler og behandling av rusavhengighet.

Vi har lovet å etablere et nasjonalt kvalitetsregister for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å styrke kvaliteten på et område det er stort behov for å styrke.

Det har tatt tid – men nå kjære venner – nå har kvalitetsregisteret endelig blitt en realitet.

***** 

Jeg har vært opptatt av rusfeltet så lenge jeg har vært helsepolitiker.

Det er ganske lenge.

Regjeringen har gjort mye på rusfeltet.

Vi gjeninnførte den gylne regel for å sikre at TSB og psykisk helsevern skulle prioriteres høyere.

Vi har fått på plass en opptrappingsplan på rusfeltet der det er satt av 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020.

Vi satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi kan hjelpe mennesker som blir tatt for besittelse eller bruk av små menger narkotika i stedet for å straffe dem.

Og nå innfører vi pakkeforløp innen rus og psykisk helse.

At KVARUS kommer på plass på samme tid er på ingen måte planlagt.

Men det er like fullt veldig bra!

Nå er det viktig at de regionale helseforetakene jobber med å tilrettelegge for at registeret kan tas i bruk senest til neste år.

Det nye registeret, de nye pakkeforløpene og opptrappingsplanen vil sette fart på arbeidet med å forbedre tjenestene til personer som er rusavhengige.

*****

Jeg ser at dere planlegger å følge pasientene tett før behandlingen, under behandlingen og når behandlingen avsluttes. 

Dere skal ikke bare innhente kunnskap om selve rusbehandlingen, men også om arbeid, helse, bolig og hvordan pasientene opplever sin egen situasjon.

Det er jeg veldig glad for!

Det er ikke lenge siden vi kun målte innsats på rusfeltet i antall behandlingsplasser og antall dager på venteliste.

Det er viktig med nok behandlingsplasser og kort ventetid.

Men vi har – heldigvis – blitt mer opptatt av det som kommer før og det som kommer etter behandlingen.

Det er jo ikke først og fremst på behandlingsinstitusjonen du lærer å takle hverdagen uten rus.

Hvis veien etter rusbehandlingen går til et lokalsamfunn der du ikke har noe sted å gjøre av deg, der du ikke har noe å gjøre, og der vennene dine fortsatt ruser seg – da kan veien tilbake til rusavhengighet bli kort.

Derfor synes jeg det er bra at dere planlegger oppfølgingssamtaler etter at behandlingen er over.

Det vil gi oss mer kunnskap om hvilke utfordringer pasientene møter på lang sikt.

*****

Kjære alle sammen.

Mennesker som strever med psykiske lidelser og ruslidelser lever opptil tjue år kortere enn befolkningen for øvrig.

Tenk det. Tjue år kortere.

Dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt.

Det nye nasjonale registeret – og arbeidet dere skal gjøre – vil hjelpe oss med å rette opp denne ulikheten.

Derfor er dette en stor dag.

Tusen takk til et utrettelig arbeid fra KORFOR med Sverre Nesvåg, Amund Aakerholt og alle dere andre som har bidratt i dette arbeidet. 

Gratulerer og lykke til med den viktige jobben!

Til toppen