Ny nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker

De nordiske landene skal samarbeide tettere i konkurransesaker.

I statsråd i dag ble det besluttet at Norge skal undertegne ny nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker. Den nye avtalen innebærer at landenes konkurransemyndigheter kan innhente opplysninger og gjennomføre bevissikring på eget territorium på vegne av hverandre.

Avtalen utvider også det nordiske konkurransesamarbeidet geografisk. Grønland, Færøyene og Finland blir en del av samarbeidet, i tillegg til Danmark, Island, Norge og Sverige. Et styrket og utvidet nordisk konkurransesamarbeid vil bidra til mer effektiv håndheving av konkurransereglene.

Avtalen skal etter planen undertegnes i Helsingfors 8. september 2017, men vil tidligst tre i kraft første halvdel av 2018. Den vil da erstatte avtalene om nordisk samarbeid i konkurransesaker av 16. mars 2001 og 9. april 2003. 

Til toppen