Espen Aamodt utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

Fagdirektør Espen Aamodt er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Aamodt skal lede Samfunnssikkerhetsenheten i Luft-, post- og teleavdelingen.

Espen Aamodt er 35 år, og har en master i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Etter studiene arbeidet han tre år som rådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Aamodt ble tilsatt i Samferdselsdepartementet i 2012, og har vært rådgiver og senere fagdirektør i Veg- by- trafikksikkerhetsavdelingen, hvor han har arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Den nyopprettede Samfunnssikkerhetsenheten har ansvaret for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering i departementet og sektoren.

Til toppen