Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ber næringslivet om innspill til nasjonalt dronesenter

Nærings- og fiskeridepartementet utreder om det er behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. Nå ber næringsministeren om innspill.

- Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling.  Nå ønsker jeg å få innspill fra både private og offentlige aktører, slik at vi kan vurdere behovet for et nasjonalt dronesenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det står i regjeringens dronestrategi fra mars 2018 at man skal utrede muligheten for å opprette et slikt senter. I strategien står det at regjeringen vil se nærmere på bransjefinansiering av senteret, og legge til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold. 

Som et første steg i dette arbeidet ønsker departementet å kartlegge behovene for et nasjonalt dronesenter hos forvaltningen og næringslivet. Vi ber derfor om innspill på disse spørsmålene fra næringslivsaktører:

 • Er det behov for et nasjonalt dronesenter?
 • Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?
 • Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?
 • Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?
 • Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?
 • Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?

Innspill sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 1. mars 2019.

Fakta

I regjeringens dronestrategi står det at et nasjonalt dronesenter kan utføre en rekke oppgaver for sektoren, for eksempel:

 • Test og utvikling.
 • Operasjonsutvikling.
 • Kompetanseutvikling.
 • Sertifiseringsorgan
 • Forum/møtearena/fasilitator
Til toppen