Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konferanse om urbant landbruk

Takk til alle som deltok på konferansen om urbant landbruk den 18. november. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

Program 18. november:

09.15

Registrering og kaffe

09.35

Åpning

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

 

Eksempler på urbant landbruk fra lokale initiativer og virksomheter, lokal og regional forvaltning 

09.50

 

Ellen Marie Forsberg og Ellen Dagsrud, Fylkesmannsembetene

Oppsummering Hvorfor er urbant landbruk viktig for Fylkesmannen - innspillskonferansen 2019.pdf 

10.05

 

Andreas Capjon Bybonde i Oslo

 En reise i ureist mat.pdf

10.15

Ida Kleppe, Bybonde i Bergen

Urbant landbruk på tvers av samfunnsstrukturane_ Bybonden Bergen.pdf

10.25

 

Asbjørn Barlaup, Voll gård, Trondheim

Kompetansesenter for Urban Dyrking (1).pdf

10.35

 

Helene Gallis, Nabolagshager, Oslo

Nabohager Oslo.pdf

 

10.45

 

Marianne Leisner, Gartneriet på Bygdø Kongsgård

Kretsløpslandbruk som vekst- og læringsarena

Gartneriet Bygdø Kongsgård.pdf

10.55

Sigurd L. Boasson, Mattak, Bergen

Hvordan gjøre byene mer bærekraftige_Mattak.pdf

11.05

 

Daniel Engvig Amundsen, Dyrk Oslo

Finn en hage nær deg.pdf

11.15

Tor Evert Lindeland, OBOS

Urbant landbruk som virkemiddel i stedsutvikling OBOS.pdf

11.25

Romy Ortiz, Oslo kommune

Spirende Oslo – strategi for urbant landbruk_Oslo kommune.pdf

11.35

Kjetil Bjørklund, KS

Urbant landbruk i utvikling av bærekraftige byer og tettsteder_ KS.pdf

11.45

Marit Valseth, Innovasjon Norge

Hva finnes av virkemidler og hva trengs (1)_ IN.pdf

Tina Rebecca Hov-Gylte, Forskningsrådet

Hva finnes av virkemidler og hva trengs_Forskningsrådet.pdf

11.55

Spørsmål og kommentarer

12.25

Lunch

 

Eksempler og relevante aktiviteter fra forskningsmiljøer

13.15

 

Trine Hvoslef Eide, NMBU

Nasjonalt senter for urbant landbruk 

Trine Hvoslef Eide_Vebjørn Egner Stafseng_Petter Jenssen NMBU.pdf

Se videoklipp her

Vebjørn Egner Stafseng, NMBU

Cultivating Public Spaces: Urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities 

Petter Jenssen, NMBU

SiEUgreen- promoting urban agriculture for food security, resource efficiency and smart, resilient cities.

13.35

 

Rebecca Leigh Rutt, University of Copenhagen

A Vision for urban farming_ KU.pdf

13.45

Sebastian Eiter, NIBIO

Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder (URBANFARMS)  

SebastianEiter-URBANFARMS.pdf

13.55

 

Kristin Reichborn-Kjennerud, OsloMet

Prosjektet Edible City Network

Kristin Reichborn-Kjennerud.pdf

14.05

 

Stig A. Larssæther, NTNU
urbant landbruk en nexus i byutvikling2.pdf

14.15

Ove Jacobsen, Nord Universitet

Urbant landbruk i lys av økologisk økonomi_ Nord Universitet.pdf

14.25

Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet,

Risikofaktorer ved urbant landbruk_VI.pdf

14.35

Nina Sæther, Norsk genressurssenter

Bevaringsverdige sorter og raser i det urbane landbruket_ Norsk genressurssenter.pdf

14.45

Kirsty Mc Kinnon, NORSØK

Organisk materiale i kretsløp_NORSØK.pdf

14.55

Spørsmål og kommentarer

15.15

Pause 

 

Innspill fra organisasjoner og lag

Innspill til strategiarbeidet - hva kan en Nasjonal strategi bidra med? 

15.35

15.40

15.45

15.50

15.55

16.00

16.05

16.10

16.15

Bodhild Fjelltveit, Norges Bondelag

Rebekka Bond , Norges Bonde- og Småbrukarlag

Alexandra Devik_Andelsbruk i Norge_ Økologisk Norge.pdf

Mats Olsen, Norges Vel

Øyvind Grimeland Koller, Felleskjøpet

Anders Nohre-Walldén, Grønn byggallianse

Vibeke Koehler_BærekraftigeLiv.pdf

Maja Aarønes, Sabima

Joakim Gitlestad, Spire

16.30

Avslutning

Til toppen