Anne Carine Tanum er ny styreleder i Avinor

På generalforsamling i Avinor AS 13. juni ble Anne Carine Tanum innstilt som ny styreleder, med tiltredelse fra 1. juli 2018.

– Med Anne Carine Tanum får vi en erfaren styreleder som med sin bakgrunn og engasjement vil bidra til å videreutvikle en viktig samfunnsaktør som Avinor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tanum (født 1954), fra Oslo, er utdannet jurist og har lang styreerfaring. Hun er i dag blant annet styreleder i E-CO Energi Holding AS. Tidligere var Tanum styreleder i DNB ASA fra 2008 til 2018.

Etter generalforsamlingen består styret i Avinor AS av følgende medlemmer:

Anne Carine Tanum (aksjonærvalgt, fra 1. juli 2018)

Ola Henrik Strand (aksjonærvalgt)

Eli Skrøvset (aksjonærvalgt)

Herlof Nilssen (aksjonærvalgt)

Linda Bernander Silseth (aksjonærvalgt)

Heidi Sørum (valgt av de ansatte)

Bjørn Tore Mikkelsen (valgt av de ansatte)

Olav Aadal (valgt av de ansatte)

 

Om Avinor AS

Avinor AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Avinor skal eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil luftfart og en samlet flysikringstjeneste for både sivil og militær luftfart. Den flyoperative virksomheten omfatter 45 lufthavner i Norge, kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Avinors virksomhet skal i størst mulig grad være selvfinansiert gjennom luftfartsavgifter og forretningsvirksomhet i tilknytning til lufthavnene.

Til toppen