Dagens bokforskrift forlenges midlertidig

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen bestemte fredag 30. november at unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (den såkalte bokforskriften) forlenges midlertidig.

Forskriften hadde utløpsdato 31. desember 2018.

Forlengelsen gjør det mulig for bokbransjen å midlertidig videreføre dagens bokavtale, som blant annet danner grunnlag for fastprisordningen for nye bøker.

Dette sikrer kontinuitet frem til revidert forskrift er på plass. Nærings- og fiskeridepartementet sendte forslag til endringer i bokforskriften på høring 22. november 2018.

Høringsfristen er 12. februar 2019.