Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår å fullføre hele E6 Helgeland nord i 2020

- E6 Helgeland Nord vil realisere raskere reisetider, styrke trafikksikkerheten og øke transportkapasiteten i Nordland. Å fullføre prosjektet i 2020 er kostnadsbesparende sammenliknet med å bygge ut de siste delstrekningene i veiprosjektet i andre halvdel av 2020-tallet, slik det ble lagt opp til i Nasjonal transportplan. Folk og næringsliv kan derfor glede seg over ny vei vesentlig tidligere enn planlagt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen legger i dag fram et forslag om å endre bompengeopplegget for prosjektet E6 Helgeland nord. Forslaget er i tråd med lokale ønsker. Endringen i bompengeopplegget gjør at finansieringen for å bygge ut hele E6 Helgeland nord-prosjektet er på plass. Dette inkluderer to delstrekninger mellom Krokstrand sentrum og Bolna. Anleggsarbeidene kan dermed starte i år, slik at hele E6 Helgeland nord står ferdig i 2020.  

Usikkerhet om kostnadsøkninger

På grunn av kostnadsøkninger har det vært tvil om når utbyggingen av E6 Helgeland nord kan fullføres. Usikkerheten har særlig vært knyttet til de to nordligste delstrekningene fra Krokstrand sentrum til Bolna. I Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det derfor lagt til grunn at disse delstrekningene tas ut av veiutviklingskontrakten og bygges ut i perioden 2024-2029. Dette er nå framskyndet.

Kostnadsrammen for å bygge ut strekningen Krokstrand sentrum – Bolna vil være på om lag 300 millioner kroner, og foreslås finansiert ved bompenger. Endringene i bompengeopplegget vil gradvis tre i kraft i 2018 og 2019. 

For flere opplysninger – se:

Til toppen