Trondheimskonferansen 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 31. mai til 3. juni samles eksperter og forskere fra hele verden i Trondheim til en internasjonal FN-konferanse om bærekraftig matproduksjon. Blant innlederne på konferansens første dag er statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Tema for Trondheimkonferansen er det mest grunnleggende spørsmålet for menneskeheten: Hvordan skal vi produsere mat på en bærekraftig måte - nå og i framtida?

Dette er åttende gang at Trondheimskonferansen arrangeres. Konferansen samler beslutningstakere og eksperter fra regjeringer, privat sektor, akademia, FN-organer og NGOer fra alle verdenshjørner for å diskutere koblinger mellom landbruk som matprodusent og biologisk mangfold.

Statsekretær Hanne Maren Blåfjelldal på talerstolen på Trondheimskonferansen.
Statsekretær Hanne Maren Blåfjelldal på talerstolen på Trondheimskonferansen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ofte blir biomangfold og landbruk sett på som to motsetninger, enten tar du vare på biomangfold ved å forby andre aktiviteter, eller du produserer mat og derigjennom ødelegger naturen. Jeg vil påstå at det ikke trenger være slik," sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. Hun fortsatte:

– Vår tilnærming til forvaltning, der bønder sikres tilstrekkelig økonomisk og teknisk kompetanse og forvaltninga er basert på frivillighet, går det an å redusere potensiale for konflikt mellom nasjonale mål for biomangfoldbevaring og lokal matproduksjon. Dette er spesielt tilfelle i forvaltningen av biomangfoldrike kulturlandskap, som vil gro igjen dersom bønder ikke bruker områdene aktivt.

– Vårt rike mangfold av sorter innen kulturplanter er en skatt vi har pga bønder og lokalsamfunns aktive bruk av genressurser siden jordbrukets spede begynnelse. Derfor må vi støtte at bønder fremdeles aktivt bruker et rikt mangfold av sorter. Landbruks- og matdepartementet støtter hvert år Fondet for fordelsdeling under den internasjonale plantetraktaten. Slik støtter vi bønder i utviklingsland som fremdeles tar vare på plantegenetisk mangfold, sa statssekretær Blåfjelldal.