Ny sjef for Operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret, og beordret som sjef for Operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Flaggkommandør Stensønes har bred erfaring både fra operativ tjeneste og stabstjeneste i Sjøforsvaret og internasjonal prosjekt erfaring. Stensønes ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 2004 og Forsvarets Høgskole Sjefskurs i 2009, og tilsatt som flaggkommandør 1. januar 2014.

I perioden 2004 – 2007 var han MTB-skvadronssjef, og deretter prosjektleder i MTB prosjektet frem til august 2010. Fra august 2010 – april 2011 var han nestkommanderende/stabssjef i avdelingen for maritime kapasiteter i Forsvarets logistikkavdeling. Videre ble han beordret som stabssjef ved Kysteskadren/Norwegian Task Group. Denne stillingen hadde han frem til han fikk midlertidig beordring, med midlertidig grad, som sjef Kysteskadren 14. januar 2013. Stensønes ble utnevnt til flaggkommandør 1. januar 2014 og beordret i sin nåværende stilling som stabssjef i Sjøforsvarsstaben. I perioden januar – juli 2014 var han midlertidig beordret som styrkesjef/commander i Standing NATO Response Force Maritime Group 1.

Flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret.
Flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret. Foto: Magne Åhjem/Sjøforsvaret/Forsvaret

Nils-Andreas Stensønes tiltrer stillingen som sjef for Operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.