Ny sjukdom hos villrein

I forbindelse med merking av villrein i Lærdal ble prøver fra ei sjuk simle undersøkt på Veterinærinstituttet. Sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) ble påvist.

Sjukdommen er velkjent fra Nord-Amerika, men dette er første gang den er påvist i Europa. Den er dødelig for hjortedyr, men den har aldri smittet til mennesker. 

Veterinærinstituttet har i flere år overvåket for å avdekke en eventuell forekomst av CWD. 

Mer om sjukdommen og funnet av denne, kan du lese hos:

Til toppen