Ny skadegjører truer avlinger i Vest-Afrika

En søramerikansk sommerfugl har det siste året gjort stor skade på mais og andre kulturplanter i flere vestafrikanske land. Matsikkerheten til mange millioner mennesker kan være truet, men NIBIO håper å kunne bidra med kunnskap.

NIBIO-forsker May-Guri Sæthre har femten års erfaring med forskning på skadeinsekter og biologisk bekjempelse i Vest-Afrika. I høst var hun tilbake i Benin for å se på situasjonen og diskutere framtidige samarbeidsprosjekter.

På grunn av de høye temperaturene i området utvikles sommerfuglen svært raskt. Eggene legges i klaser på 100-300 og de klekker etter bare 2-3 dager. De bittesmå larvene begynner umiddelbart å spise plantemateriale. Etter hvert blir de også kannibaler. Larvestadiet varer i 14-20 dager avhengig av temperatur. Deretter kommer puppestadiet på 9-13 dager. Til enhver tid er det 4-6 overlappende generasjoner og plantene får aldri hvile. De er under konstant press.

Skadedyrsituasjonen kan potensielt få store konsekvenser for den fattigste delen av befolkningen, sier Sæthre. Mais og kasawa er de viktigste næringskildene for millioner av mennesker. Store avlingstap kan i ytterste konsekvens føre til hungersnød og økt migrasjon.

Til toppen