Ny skipsfartsavtale med Algerie

En ny avtale mellom Norge og Algerie skal styrke det maritime samarbeidet mellom de to landene.

Norge og Algerie signerte 23. juli en bilateral skipsfartsavtale.

Statssekretær Dilek Ayhan og Algeries ambassadør Ali Hafrad signerte avtalen i Oslo 23. juli.
Statssekretær Dilek Ayhan og Algeries ambassadør Ali Hafrad signerte avtalen i Oslo 23. juli. Foto: NFD

- Avtalen vil bidra til å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Algerie og sikre både norske og algeriske maritime aktører stabile og forutsigbare rammevilkår, sier statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

Avtalen inneholder bestemmelser knyttet til konsulære saker, markedsadgang for maritime tjenester og felles anerkjennelse av skips- og mannskapsdokumentasjon. Den sikrer norsk maritim næring tilsvarende vilkår som EUs maritime næring.

Statssekretær Dilek Ayhan og Algeries ambassadør Ali Hafrad signerte avtalen i Oslo 23. juli.

 

Til toppen