Ny sort forlenger tidligpotetsesongen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På Ridabu i Hedmark arbeider Graminor med å utvikle to nye potetsorter som er tilpasset klimaet. Den ene sorten forlenger sesongen til tidligpotetene og den andre sorten er et godt alternativ til Asterix.

Hvert år krysser Graminor frem nye potetsorter, og selve utviklingen av en ny sort kan ta så mye som tolv år. I utviklingen av morgendagens potetsorter legges det vekt på at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegjørere. Når potetene er sterke mot skadegjørere bidrar dette til at bonden kan redusere bruken av plantevernmidler.

– Utviklinga av nye plantesorter som er tilpassa norsk klima og veksttilhøve er eit viktig arbeid fordi det bidrar til å sikre og auke norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

På Ridabu i Hedmark arbeider Graminor med å utvikle to nye potetsorter som er tilpasset klimaet.
På Ridabu i Hedmark arbeider Graminor med å utvikle to nye potetsorter som er tilpasset klimaet. Foto: Erling Fløistad/NIBIO

God potetkvalitet reduserer svinn

Når poteten har god kvalitet gir dette bedre lønnsomhet for bonden, konkurransekraftige poteter og stabile priser til forbrukeren. God potetkvalitet gir lite svinn og forbrukerne får matpotetene de etterspør.

Om alt går etter planen er de to nye potetsortene på markedet i 2018. Den ene poteten er en rød lagringsort som kan være et godt alternativ til Asterix. Den har svært god smak, glatt skall, pent utseende, og er sterkere enn gjennomsnittet når det gjelder skadegjørere. Den andre potetsorten er en gul tidligsort som kan høstes tidligere enn alle de andre sortene som er på markedet i dag.

Flere forskingsprosjekter på potet

Graminor arbeider også med flere forskningsprosjekter på potet. En av de viktigste oppgavene er å finne den genetiske markøren for flatskurv, slik at de kan utvikle sorter som er sterke mot denne sykdommen. Flatskurv skjemmer potetens utseende, gjør den svak for sykdommer og reduserer lagringsevnen.