Ny start for fattige familier i Romania

EØS-midlene

Det har fått navnet «Genesa», som betyr begynnelse. Det er det som er hele formålet med senteret Frelsesarmeen nylig åpnet: Å gi fattige familier en ny start slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og barna sine.

– Jeg er svært glad for mulighetene som dette prosjektet gir oss til å hjelpe mennesker i Romania, særlig de mest sårbare. En viktig del av vårt arbeid er å verdsette disse menneskene. Det er en fantastisk mulighet å være med på dette arbeidet, sier Rodney Walters, regional koordinator for den øst-europeiske Frelsesarmeen.

Senteret ligger i den rumenske byen Iasi og er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Det inngår i et større norsk program for å legge grunnlag for å løfte mennesker ut av fattigdom i Romania. Behovene er store. Særlig mange romfolk er ekskludert fra utdanning og tilfredsstillende sosial- og helsetjenester.  

      Les mer: Innsats for romfolk gjennom EØS-midlene

Frelsesarmeen har fått 3 millioner euro i EØS-midler til sine prosjekter. Dette inkluderer etablering av hjelpesentre i byene Iasi og Ploiesti. Her får barn fra fattige familier leksehjelp, varm mat, tilgang til helsepersonell og andre sosiale tjenester.

Eksporterer Fretex
For å gjøre prosjektet bærekraftig på sikt, etableres det også en egen bedrift etter modell av Fretex hjemme i Norge. «Salvatex» blir navnet på den rumenske avleggeren som skal videreselge brukte klær og annet utstyr.

I tillegg til å gi inntekter, kommer Salvatex til å skape arbeidsplasser, gi fattige arbeidserfaring og lønnsinntekt. Dette igjen skal legge grunnlaget for at de kan ta seg jobber på det ordinære arbeidsmarkedet på lengre sikt.

400 familier
Frelsesarmeen har beregnet at de kommer til å nå ut til om lag 400 familier hvert år gjennom sine prosjekter som er finansiert med EØS-midler frem til 2017.

– Disse prosjektene er del av et større initiativ som er ment å skape et inkluderende samfunn i Romania. Hovedtanken er å redusere sosiale og økonomiske forskjeller ved å framheve utfordringer knyttet til fattigdom og sosial eksklusjon, for dermed å kunne gjøre Romania til et godt samfunn for alle, sier Norges ambassadør, Tove Bruvik Westberg.

Romania mottar 305 millioner euro fra Norge til sosial og økonomisk utvikling. Om lag 37 millioner euro er øremerket arbeidet mot fattigdom og sosial ekskludering, særlig blant romfolk.

     Les mer: Fattigdomsprogram i Romania

Til toppen