Ny start på EUs forhold til Myanmar

Suspendering av sanksjoner og opprettelse av et EU-kontor markerer en ny start på EUs forhold til Myanmar. Det sa høyrepresentant Catherine Ashtons rådgiver, Robert Cooper, etter at EUs utenriksministre ble enige om å suspendere sanksjonene 23. april. Cooper reiser nå til Myanmar med Ashton blant annet for å markere EUs nye tilstedeværelse i landet.

Suspendering av sanksjoner og opprettelse av et EU-kontor markerer en ny start på EUs forhold til Myanmar. Det sa høyrepresentant Catherine Ashtons rådgiver, Robert Cooper, etter at EUs utenriksministre ble enige om å suspendere sanksjonene 23. april. Cooper reiser nå til Myanmar med Ashton blant annet for å markere EUs nye tilstedeværelse i landet.

EUs rådskonklusjoner opphever i praksis alle EUs sanksjoner mot Myanmar bortsett fra våpenembargo. Konklusjonene, som det ifølge Cooper var konsensus om blant EUs utenriksministere på Utenriksrådet 23. april, er resultat av den raske og positive utviklingen i Myanmar det siste året. Norge besluttet 15. april å starte arbeidet med å avvikle de norske sanksjonene mot Myanmar, med unntak av forbudet mot våpeneksport og militært samarbeid.

Skritt i riktig retning
Gjennom suppleringsvalget 1. april fikk Aung San Suu Kyi, etter mange års husarrest av regjeringen i Myanmar, plass i underhuset i parlamentet. Suu Kyi leder partiet National League for Democracy som vant 95 prosent av plassene ved valget. I tillegg til at Suu Kyi nå sitter i parlamentet, har myndighetene løslatt flere hundre politiske fanger det siste året.

- Tiden er moden for å fjerne sanksjonene. Den siste tids utvikling i Myanmar viser at myndighetene mener alvor med reformpolitikken og det bør møtes positivt. Det Myanmar nå trenger, er kontakt med omverdenen, økonomisk utvikling og internasjonal bistand, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Robert Cooper i EUs utenrikstjeneste (EEAS) la i en pressekonferanse 24. april vekt på at det er et enormt behov for bistand til utviklingsprosjekter i Myanmar. Mange regioner ligger i utkantstrøk med lite mulighet til å dekke basisbehov slik som vanntilførsel. EU vil ha fokus på utviklingsprosjekter fremover og oppfordrer næringslivet til å investere i landet.

Norge er av myndighetene i Myanmar bedt om å bidra til opprettelsen av en mekanisme som muliggjør raske tiltak på bakken i våpenhvileområdene. Dette skjer i tett dialog med myndigheter og berørte grupper. Målet er at partene sammen definerer hvilke behov som eksisterer slik at giverne kan sette i gang prosjekter så raskt som mulig. Dette vil skje gjennom lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner på bakken. Giverne holdes fortløpende oppdatert om prosessen og inviteres til å støtte tiltakene. Det er viktig å understreke at en politisk prosess mellom myndighetene og gruppene må skje parallelt, og er en forutsetning for det norske bidraget. Norsk engasjement kan aldri erstatte den politiske prosessen.

Nytt EU-kontor
EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton skal møte blant annet president U Thein Sein, regjeringsmedlemmer, tidligere opposisjonspolitiker Aung San Suu Kyi og hennes parti på sitt todagers besøk i Yangon og Naypyidaw fra 28. til 30. april.

I tillegg skal hun markere åpningen av et EU-kontor, som muligens etterhvert vil bli en fullverdig delegasjon på linje med EUs delegasjoner i andre land. Det er administrative og ikke politiske grunner til at man i første omgang må nøye seg med å opprette et kontor, forklarte Cooper på pressekonferansen. Norge planlegger også i nær fremtid å opprette en diplomatisk tilstedeværelse i Yangon for å styrke det bilaterale forholdet til landet.   

Til toppen