Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny statusrapport om Europas miljø i 2010

President i EUs miljøbyrå EEA, Jaqueline McGlade, presenterte byråets fjerde rapport om status for Europas miljø for Europaparlamentets miljøkomite 30. november. Målet med rapporten, som dekker 38 land inkludert Norge, er at landene lærer av hverandres virkemidler og implementering av regelverk.

Det europeiske miljøbyrået EEA er EUs organ for formidling av pålitelig og uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for det brede publikum. Norge deltar i byrået og Miljøverndepartementet har hovedansvaret for oppfølgingen av den norske deltagelsen.

 

Fremgang på klima

Viktige funn fra årets miljøstatus er at implementering av miljølovgivning i Europa må skje raskere for å oppnå formålet med lovreguleringen. Mer komplekse saksområder krever i tillegg mer raffinerte virkemidler fra landendes myndigheter.

 

Rapporten viser at det er fremgang i forhold til oppnåelse av klimamål bortsett fra i transportsektoren. Den viser imidlertid ikke de samme resultatene når det gjelder naturmangfold og ressursbruk.  Forbedringspotensialet ligger innenfor sektorovergripende virkemidler, langtidsplanlegging og overvåkingssystemer.

 

Bruk av Europas ressurser

I tillegg til innledningsvis å se på måloppnåelse og forbedringspotensiale, trakk McGlade frem ressursbruk og relaterte dette til et av EUs flaggskip om ressurseffektivisering  som er en del av Europa 2020-strategien for vekst og sysselsetting. Hun understreket behovet for å få mer informasjon om naturressurser i Europa. Hvordan arealbruk måles, hva som er utviklingen for ulike typer areal, hva vi får igjen i økonomien samt hva som blir importert av produkter med miljøkonsekvenser til Europa er viktige spørsmål i denne sammenhengen.  

   

Eksport av karbondioksid

Europaparlamentariker Chris Davies stilte spørsmål fra salen om eksport av karbondioksid ut av Europa bidrar til å sette Europas bidrag av utslippskutt til null – til tross for kutt på EUs territorium. McGlade svarte til dette at det var usikkert ut om dette regnskapet gikk i null, men at det er et område man søker å finne mer informasjon på.  

 

Les rapporten her.

Kapittelet om Norge kan leses her.   

Til toppen