Ny strategi skal være et taktskifte innen sosialt entreprenørskap

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la tirsdag 24. august fram en ny strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Et viktig punkt i strategien er at flere små aktører skal få bidra i inkluderingsarbeidet.

– Flere av de som står utenfor arbeidslivet må få delta i arbeid og aktivitet. Da må vi møte den enkeltes behov med mest mulig skreddersøm og ikke med A4-løsninger. For å få til det, legger vi fram en ny strategi med konkrete tiltak. Strategien er et taktskifte for arbeidet med sosialt entreprenørskap i Norge, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mindre aktører får mulighet

Stortingsmeldingen "Ingen utenfor" (St. Mld 32 (2020-2021) som ble lagt fram i juni 2021, pekte på at det kan være krevende for små aktører eller aktører med nye løsninger å få levere inkluderingstjenester som arbeidsmarkedstiltak til Nav. I dag er mange aktører henvist til prosjektstøtte og små tilskudd. Flere åpne og mindre anbud skal la små aktører og sosiale entreprenører prøve seg og mulighet til å oppskalere.

– Mindre aktører skal få en reell mulighet til å få Arbeids- og velferdsetaten og det offentlige som kunde og samarbeidspartner, sier statsråden.

Konkrete tiltak

Strategien inneholder fire innsatsområder:

  • Øke bruken av innovative anskaffelser (innkjøp) for arbeidsmarkedstiltak.
  • Øke kunnskapen og kompetansen om innovative anskaffelser og sosialt entreprenørskap
  • Prøve ut nye finansieringsmodeller for sosial innovasjon
  • Særskilte tiltak for å øke involveringen av ideelle aktører på arbeids- og velferdsfeltet.

– En viktig forutsetning for mer innovative innkjøp er at vi sjekker resultatene. Målet er å inkludere flere i arbeidslivet, sier statsråden.