Ny studie sammenlikner kommunalretten i Norden

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er første gang en studie sammenlikner kommunalretten i de nordiske landene. Studien presenterer også forskningsstatus på selskaper som fenomen i kommunesektoren i Norden og på kommunene som aktør i markedet.

Studien er omfattende, og gir et godt kunnskapsgrunnlag mange vil dra nytte av i ulike lovutviklingsprosjekter. Rapporten vil fungere som et oppslagsverk, der man enkelt kan skaffe oppdatert informasjon om sentrale rettslige tema.

Rapporten vil blant annet være viktig for Kommunelovutvalget i arbeidet med å utrede ny kommunelov. Det å ha en solid oversikt over den nordiske rettstilstanden står sentralt i dette arbeidet.

Studien er gjort på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Arbeidet har vært ledet av Høgskolen i Oslo og Akershus.


Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00