Ny styreleder i Norsk Helsenett SF

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i foretaksmøte i Norsk Helsenett SF 17. juni 2015 valgt Toril Bariusdotter Ressem som ny styreleder for Norsk Helsenett SF.

Bariusdotter Ressem er utdannet cand.polit og har erfaring fra lederstillinger i KLP, NSB, Telenor og Rikshospitalet, og er nå viseadministrerende direktør i Innovasjon Norge. Ressem er styremedlem i Sunnaas Sykehus HF og Stiftelsen Catosenteret, og har tidligere sittet i styrene for blant annet KLP Skadeforsikring, NSB, Telenor, Oslo lufthavn og Flytoget.

- Jeg er godt fornøyd med at Ressem har påtatt seg oppgaven som styreleder i Norsk Helsenett SF. Hun har en bakgrunn fra både helsesektoren og fra teknologisektoren, og har i tillegg en omfattende ledererfaring. Dette er nyttig kompetanse i den videre utviklingen av Norsk Helsenett SF, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norsk Helsenett SF er en sentral aktør i den videre utviklingen av helsetjenesten, ved at de legger til rette for en sikker og kostnadseffektiv digital samhandling i helsesektoren. Norsk Helsenett SF har også ansvaret for å drifte nasjonale tjenester som adresseregistret, kjernejournal og helsenorge.no. Det har vært en stor økning i aktiviteten i Norsk Helsenett i de senere årene, og i 2014 gikk det hele 158 millioner unike medisinske meldinger via helsenettet.

Til toppen